O MNIE

dr n. med. STANISŁAW KOSIOROWSKI

 

MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ

Gabinet Kardiologiczny Stanisław Kosiorowski w Gubinie
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej w Torzymiu

WYKSZTAŁCENIE

1978-1984 Wydział Lekarski Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi

UZYSKANE SPECJALIZACJE

1994 – Tytuł specjalisty w zakresie kardiologii
1991 – II stopień w zakresie chorób wewnętrznych
1988 – I stopień w zakresie chorób wewnętrznych

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Od 01.05.2013 do 30.10.2015 Ordynator Odziału Chorób Wewnętrznych w szpitalu grupy ” Nasz Szpital” w Krośnie Odrzańskim
Od 01.03.2013 do 30.04.2013 Konsultant oddziału wewnętrznego 105 Szpitala Wojskowego w Żarach
Od 01.03.2012 do 28.02.2013 Kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroentrologicznym, Reumatologicznym i Endokrynologicznym 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach.
od 01.05.2008 do 28.02.2012 Ordynator Oddziału Wewnętrznego i Kierownik Poradni Kardiologicznej Szpitala Powiatowego w Żaganiu
Od marca 2007 Konsultant oddziału wewnętrznego i neurologii 105 szpitala wojskowego w Żarach
od marca 2007 Ordynator Oddziału Wewnętrznego w Żaganiu
od 2006 Kierownik  Poradni Kardiologicznej Szpitala Powiatu Krośnieńskiego i st. asystent w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala w Gubinie
od 2004-2006 st. asystent Oddziału Kardiologii 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Żarach i kierownik poradni kardiologicznej Szpitala Powiatu Krośnieńskiego
od 2000-2004 Ordynator Oddziału Wewnętrznego Szpitala w Krośnie Odrzańskim
od 1998-2000 Kierownik  Poradni Kardiologicznej w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Gubinie
1988-1998 Ordynator Oddziału Wewnętrznego Szpitala Wojskowego w Gubinie
1985-1988 asystent Oddziału Chorób Wewnętrznych w Kostrzynie n/Odrą.
1994-1995 staż w 111 Szpitalu Wojskowym w Poznaniu

STOPNIE NAUKOWE

Stopień doktora nauk medycznych : 12-02-2008 r.

DOROBEK NAUKOWY

 1. Kosiorowski S., Szyszka A. The middle cerebral artery blood flow in patients with arterial hypertension assessed by hyperaemia test. Acta Cardiologica – Belgia grudzień 2007.
 2. Kosiorowski S., Szyszka A. Przepływ krwi w tętnicy środkowej mózgu u chorych z nadciśnieniem tętniczym badany metodą przezczaszkowej ultrasonografii doplerowskiej z zastosowaniem testu hiperemii. Referat na Wiosennej Konferencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego- Kraków 4-6.06.2007.
 3. Kosiorowski S., Szyszka A. Ocena przepływu w tętnicach środkowych mózgu (MCA) z zastosowaniem testu hiperemii u chorych na nadciśnienie tętnicze. Kardiologia Polska; suplement III wrzesień 2007, tom 65, nr 8 , s. 341.
 4. Kosiorowski S., Szyszka A. Ocena przepływu w tętnicy środkowej mózgu u chorych z nadciśnieniową przebudową serca. Kardiologia Polska; suplement III wrzesień 2007, tom 65, nr 8 , s. 344.
 5. Kosiorowski S., Szyszka A. Przepływ krwi w tętnicach środkowych mózgu u chorych z nadciśnieniem tętniczym badany metodą przezczaszkowej ultrasonografii doplerowskiej z zastosowaniem testu hiperemii przed i po zażyciu kaptoprilu. Kardiologia Polska suplement III wrzesień 2007, tom 65, nr 8 , s. 348.
 6. Kosiorowski S., Szyszka A. Przepływ krwi w tętnicy środkowej mózgu u chorych z nadciśnieniem tętniczym badany metodą przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej z zastosowaniem testu hiperemii przed i po zażyciu nifedypiny. X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres PTK Gdynia-Sopot-Gdańsk 2006. P653.
 7. S. Kosiorowski, A. Szyszka, A. Tykarski . Influence of tabacco smoking on Middle cerebral artery blond flow measured by hyperaemia test using transcranial Doppler in patients with arterial hypertension. Eurpean Heart Journal; Volume 29, Abstract Supplement, September 2008
 8. S. Kosiorowski , A. Szyszka . Wpływ wartości kompleksu intima-media tętnic szyjnych wewnętrzynych na przepływ krwi w tętnicach środkowych u chorych na nadciśnienie m tętniczym badany metodą przezczaszkowej ultrasonografii z zastosowaniem testu hiperemii. Kardiologia Polska; SuplementII , Wrzesień 2008 tom66, nr 9, s.282
 9. Wykład dla lekarzy rodzinnych – Beta blokery chorobie niedokrwiennej serca 12.03.2009
  10. Główny organizator VII lubuskiej konferencji internistycznej
 10. Wykład podczas VII lubuskiej konferencji internistycznej- Temat ;Rola preparatów złożonych w leczeniu nadciśnienia tętniczego.
 11. Wykład dla lekarzy internistów w Budynku Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze na temat: „Inercja terapeutycza.”
 12. Artykuł „Inercja terapeutyczna”, Doktor – Biuletyn informacyjny okręgowej izby lekarskiej w Zielonej Górze, nr 1 (95)
 13. TRIFAS nowoczesny diuretyk pętlowy Żagań 20011-06-09. Wykład dla lekarzy Rodzinnych powiatu Żagańskiego
 14. Rola preparatów złożonych w leczeniu nadciśnienia tętniczego Żagań 06-07,11,2009. Wykład dla lekarzy Rodzinnych powiatu Żagańskiego 16. Chory z nadciśnieniem i bezobjawową hiperurykemią. Wykład dla lekarzy Rodzinnych powiatu Żagańskiego
 15. Ocena bezpieczeństwa i skuteczności stosowania Ezetrolu – opis przypadku. Wykład podczas VIII konferencji internistów województwa Lubuskiego
 16. Jak skutecznie podnieść kontrolę leczenia nadciśnienia tętniczego w Polsce? Łagów 14-05-2011. Wykład dla lekarzy Rodzinnych porozumienia zielonogórskiego.
 17. Miejsce walsartanu w leczeniu nadciśnienia tętniczego w oparciu o najnowsze wytyczne PTNT 2011 i badania kliniczne Żagań 2012-03-15 . Wykład dla lekarzy Rodzinnych powiatu Żagańskiego

Comments are closed.