OFERTA

Diagnostyka w Gabinecie

 • Diagnostyka i leczenie chorób wewnętrznych
 • Diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia u dorosłych i u dzieci
 • EKG
 • Badanie echokardiograficzne
 • Badania obrazowe naczyń z oceną przepływów (duplex Doppler)
 • USG wszystkich narządów ( za wyjątkiem sutka i stawów)
 • Ultrasonografia przezczaszkowa
 • 24 godzinne monitorowanie EKG ( Holter EKG)
 • 24-godzinne monitorowanie ciśnienia (Holter RR)
 • Cholesterol
 • Cukier
 • Określanie ryzyka zawału serca
 • Określanie ryzyka udaru mózgu

 

Diagnostyka we współpracy:

 • Koronarografia
 • Angiografia naczyń nerkowych i tętnic szyjnych
 • Ablacje
 • Test wysiłkowy EKG
 • Tomografia komputerowa
 • Koronarografia metodą tomografii 64 rzędowej
 • Rezonans magnetyczny
 • RTG
 • Bronchoskopia
 • Spirometria
 • Gastroskopia
 • Videokolonoskopia

Comments are closed.