PIERWSZA WIZYTA

Pierwsza wizyta ma na celu ukierunkowanie diagnostyki w taki sposób, żeby właściwie postawić rozpoznanie i zaplanować leczenie. Warto zabrać na nie wyniki dotychczas wykonanych badań laboratoryjnych i diagnostycznych, a także karty informacyjne z pobytów w szpitalu.
Wizyta rozpoczyna się zebraniem szczegółowego wywiadu, następnie następuje badanie fizykalne i w razie potrzeby wykonujemy niezbędne badania diagnostyczne.
Jeśli chory potrzebuje wsparcia i obecności kogoś bliskiego, zachęcam do przyjścia razem z rodziną. W trakcie badań, na życzenie pacjenta krewny proszony jest o opuszczenie gabinetu. Wszelkich informacji o stanie zdrowia, rokowaniach i przebiegu choroby udzielane są pacjentowi, na jego życzenie podczas rozmowy w gabinecie mogą być obecni jego bliscy.
W celu uzyskania informacji dotyczących przebiegu i przydatności poszczególnych badań diagnostycznych zapraszam do zapoznania się z informacjami w zakładkach na stronie głównej.

Comments are closed.